BİYOLOJİ
Canlıların Sınıflandırılması
Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırılması olayına sınıflandırma denir. Sınıflandırmanın amacı canlıları daha kolay inceleyebilmektir. Sınıflandırmayı inceleyen biyolojinin alt bilim dalına taksonomi (sistematik) denir. &...
30 Mart 2019 Cumartesi
8.476
0
bio33
BİYOLOJİ
Hücre Zarından Madde Geçişleri
Hücreler yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için sürekli olarak bulunduğu ortamla madde alış-verişi yapmak zorundadır.   Hücre zarından; Küçük moleküller büyük molekü...
16 Mart 2019 Cumartesi
21.257
0
bio33
BİYOLOJİ
Hücre ve Organelleri
Canlının en küçük yapı ve görev birimine hücre denir. Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Çok hücreli canlılarda;   Hücre --> Doku --> Organ --> Sistem...
2 Mart 2019 Cumartesi
9.160
0
bio33
BİYOLOJİ
Yönetici Moleküller (DNA-RNA)
Nükleik asitler (Yönetici Moleküller); Kompleks yapılı organik bileşiklerdir. Yapılarında C, H, O, N ve P bulunur. Yapıtaşlarına nükleotid denir. Yapıtaşları arasında fosfodiester bağları vardır. En fazla 8 çe...
23 Aralık 2018 Pazar
7.420
0
bio33
BİYOLOJİ
ATP (Adenozin Tri Fosfat)
ATP (Adenozin Tri Fosfat) Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlıların kullandığı biyolojik enerji molekülü ATP dir. ATP nin Özellikleri: ...
7 Aralık 2018 Cuma
1.353
1
bio33
BİYOLOJİ
Canlıların Temel Bileşenleri - Enzimler
Günlük hayatımızda, yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan metabolizma olaylarında enzimler kullanılır. Örneğin besinlerin sindirimi, solunum, protein sentezi, ATP sentezi, hormon sentezi gibi birçok olaylar enzimler...
12 Kasım 2018 Pazartesi
2.592
1
bio33
BİYOLOJİ
Canlıların Temel Bileşenleri - Vitaminler
Sağlıklı bir yaşam için karbonhidrat, yağ ve proteinlere ek olarak vitaminlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Vitaminler; Düzenleyicidirler. Sindirilmezler. Hücre zarından direkt geçerler. Eksikliklerinde aksaklı...
8 Kasım 2018 Perşembe
2.583
1
bio33
BİYOLOJİ
Canlıların Temel Bileşenleri - Proteinler
Yapılarında C, H, O ve N elementleri bulunur. Bazılarında P ve S elementleri de bulunabilir. Enerji verici olarak 3. sırada kullanılır. Yapıtaşları arasında peptit bağı kurulur. Yapıtaşlarına amino asit (aa) denir. Protein sentez...
3 Kasım 2018 Cumartesi
1.697
1
bio33
BİYOLOJİ
Canlıların Temel Bileşenleri - Yağlar
Yapısında C, H, O elementlerini bulundururlar. Bazılarında N ve P ta bulunabilir. Enerji verici olarak 2. sırada kullanılır. Oksijenli solunumda kullanıldıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkarırlar. Hafiftirler, yoğunl...
2 Kasım 2018 Cuma
1.964
0
bio33
BİYOLOJİ
Canlıların Temel Bileşenleri-Karbonhidratlar
Yapısında C, H, O atomları bulunur. Enerji verici olarak ilk sırada kullanılır. Yapıtaşları arasında glikozit bağları kurulur. Vücudumuzda fazlası yağlara dönüştürülür. Genel formülleri CnH2nOn veya (CH2O...
27 Ekim 2018 Cumartesi
4.360
0
bio33