Canlıların Temel Bileşenleri - Enzimler

BİYOLOJİ
12 Kasım 2018 Pazartesi
2.526
1
bio33

Günlük hayatımızda, yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan metabolizma olaylarında enzimler kullanılır. Örneğin besinlerin sindirimi, solunum, protein sentezi, ATP sentezi, hormon sentezi gibi birçok olaylar enzimler varlığında gerçekleşir. Enzimler:

 • Biyolojik katalizörlerdir.
 • Başlamış bir reaksiyonu müthiş bir şekilde hızlandırırlar.
 • Reaksiyonlar için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürürler.

Aktivasyon Enerjisi: İster endotermik olsun ister ekzotermik olsun bütün reaksiyonların başlayabilmesi için bir miktar enerjiye gereksinim duyulur. İşte gerekli olan bu minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. Reaksiyonlar aktivasyon enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda başlayamazlar. Aktivasyon enerjisi bazı reaksiyonlarda ATP den, bazı reaksiyonlarda ise ortamdaki ısıdan karşılanır.

 

Enzimlerin Genel Özellikleri:

 • Enzimler ile substratları arasında anahtar-kilit ilişkisi vardır. Dolayısıyla her enzim ancak belli bir reaksiyona etki eder.(Enzimin etki etttiği maddeye substrat adı verilir.)
 • Enzimler reaksiyonlara girdikleri gibi çıkarlar. Dolayısıyla tekrar tekrar kullanılabilirler.
 • Enzimler harcanmazlar, kullanılırlar.
 • Enzimler genellikle tersinir çalışırlar.(Sindirim enzimleri hariç.)
 • Enzimlerin sentezi ancak hücre içinde olurken çalışması hem hücre içinde hem de hücre dışında olabilir.(Enzimlerin hücre dışında çalıştığını kanıtlayan örnekler veriniz.)
 • Eğer bir enzimin sonunda -jen eki varsa o enzim inaktiftir, yani çalışmaz.
 • Enzimler genellikle etki ettikleri maddenin sonuna -az eki getirilerek adlandırılırlar. Örneğin maltoza etki eden enzim maltaz gibi.
 • Enzimler az miktarlarda da etkilerini gösterirler.
 • Genellikle takımlar halinde çalışırlar.
 • Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir.

 

 

 • Yüksek sıcaklık enzim yapısını bozar. Düşük sıcaklıkta yapıları bozulmaz. fakat çalışamazlar.
 • Enzimler substratlarına yüzeylerinden başlayarak etki ederler.

 

Enzim çeşitleri:

1.Basit Enzim:
Sadece protein kısımdan oluşur.(Apoenzim)


2. Bileşik Enzim:
Protein kısım ile yardımcı kısımdan oluşan enzimlerdir. Holoenzim olarak ta adlandırılırlar.

 

 

NOT: Bileşik enzimlerde her apoenzim ancak belli bir koenzimle ya da kofaktörle çalışabilirken, aynı koenzim ya da kofaktör farklı apoenzimlerle çalışabilir. Dolayısıyla apoenzim çeşitliliği koenzim ya da kofaktör çeşitliliğinden daha fazladır.
NOT: Enzimler reaksiyonları başlatamazlar.
NOT: ATP molekülleri enzimleri değil de ancak substratı aktive edebilir.

 

Enzim Çalışmasına Etki Eden Faktörler:

 

1. Sıcaklık:

 

2. pH

 

3. Substrat Yüzeyi

 

4. Su Oranı

 

5. Enzim Miktarı

 

6. Substrat Miktarı

 

7. Aktivatör

 

8. İnhibitör

 

İnhibitör maddeler ya direk enzimlerin aktif bölgelerine bağlanır, ya da enzimin bir bölgesine bağlanarak aktif kısmın değişmesine yol açarlar. Böylece enzim ile substratın birleşmesini önlerler.


Feedback(Geri besleme): Bazı reaksiyonlarda ortamda oluşan son ürün enzimlerin aktif bölgesine bağlanarak durdurucu etki yaparlar. Bu olaya feedback denir.

ETİKETLER: enzim,biyoloji,bio33,organik bileşikler,tyt,ayt
Yorumlar
Yasin Peköz
15 Aralık 2018 Cumartesi, 12:45
Hocam bu sitenin olumlu yönünden çalışması bizim gibi öğrencileriniz açısından önem gerektiren bir programdır. Düşünceniz için teşekkür ederiz.
bio33
15 Aralık 2018 Cumartesi, 12:46
Teşekkürler Yasin.