Canlıların Temel Bileşenleri - Yağlar

BİYOLOJİ
2 Kasım 2018 Cuma
1.986
0
bio33
 • Yapısında C, H, O elementlerini bulundururlar. Bazılarında N ve P ta bulunabilir.
 • Enerji verici olarak 2. sırada kullanılır.
 • Oksijenli solunumda kullanıldıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkarırlar.
 • Hafiftirler, yoğunlukları düşüktür.
 • Yapıtaşları arasında ester bağları kurulur.

 • Vücudumuzda sentezlenemeyen yağ asitlerine temel(esansiyel) yağ asitleri denir.
 • Yağlar nötral yağlar, fosfolipitler ve steroitler olmak üzere 3 çeşittir.
 • Nötral yağlarda bir gliserole 3 tane yağ asiti bağlanmıştır.
 • Fosfolipitlerde ise bir gliserole iki yağ asiti ve bir fosfat grubu bağlanmıştır.
 • Steroit yapılı olan yağ türevleri eşeysel hormonlar, D vitamini ve kolesterol yapısına katılabilir.
 • Yağ asitleri, yapısında bulunan C atomları arasında çift bağ içermezse doymuş yağ asitleri olarak adlandırılırlar. Genellikle katıdırlar ve hayvansaldırlar.
 • Yağ asitleri, yapısında bulunan C atomları arasında bir ya da daha fazla sayıda çift bağ içerirse doymamış yağ asitleri olarak adlandırılırlar. Genellikle sıvıdırlar ve bitkiseldirler.
 • Doymamış yağ asitleri yüksek sıcaklık ve basınç altında hidrojenle doyrularak margarinler elde edilir.
 • Yapıtaşları olan yağ asitleri asidik özellik gösterir.
 • Suda çözünmezler. Eter, alkol, kloroform, benzen gibi yapılarda çözünürler.
ETİKETLER: canlılar,organik bileşikler,yağlar,vitamin,bio33,responsive,steroid,nötral
Yorumlar